Proaktiv og forretningsorienteret ØKONOMI- OG ADMINISTRATIONSCHEF med IT-ansvar søges til Hans Knudsen Instituttet i København

 

For vores kunde Hans Knudsen Instituttet (HKI), som er en socialøkonomisk virksomhed, søger vi en proaktiv og forretningsorienteret økonomi- og administrationschef, som har solid indsigt i regnskab og gerne erfaring med personaleledelse. 

Med reference til den administrerende direktør og direkte sparringspartner tilbydes du en spændende men også udfordrende stilling. Som økonomi- og administrationschef med ansvar for IT, vil du være med til at opbygge administrationen og IT-delen. Du vil få ansvar for to økonomimedarbejdere, tre sekretariatsmedarbejdere, en driftschef og en it-konsulent.

Du kommer til at få mange snitflader i organisationen, hvor sparring og fælles faglig interesse er en del af dagligdagen.  

Du vil få en stor grad af frihed, ansvar og i særdeleshed god mulighed for at udvikle dig fagligt i et job med stor alsidighed. Du får en central placering i virksomheden, hvor du kommer helt tæt på forretningen, og hvor du i høj grad er med til at præge dit job.

Dine primære arbejdsopgaver vil være følgende: 

  • Økonomistyring, herunder likviditetsstyring
  • Udarbejdelse af diverse analyser og prognoser
  • Udarbejdelse af afdelings- og virksomhedsbudget
  • Budgetopfølgning
  • Ansvar for budget- og regnskabsprocesser
  • Effektivisering af procedurer og arbejdsgange
  • Motivation og ledelse af teamet, bestående af syv medarbejdere
  • Deltagelse i chefgruppen, som består af seks medlemmer
  • Deltagelse i virksomhedens strategi – og forretningsudvikling
  • Sparringspartner til den administrerende direktør

 

Profil:  

Den rette kandidat trives i en central rolle. Du evner at skabe respekt omkring din person og har gennemslagskraft, når det kræves. Du har gode analytiske evner, en faglig stolthed og løser dine opgaver med stor grundighed og høj kvalitet inden for de fastlagte deadlines. 

Som person er du udadvendt, proaktiv og ser muligheder. Ydermere er du en god kommunikator, er opsøgende og holder dig løbende orienteret omkring forretningsmæssige relevante områder. Sidst men ikke mindst besidder du gode samarbejdsevner, bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø og finder det inspirerende at motivere og lede dit team mod fælles mål.

Kvalifikationer:  

Den rette kandidat kommer fra en stilling som regnskabschef eller økonomichef i en mellemstor virksomhed og har 6-8 års erfaring. Muligvis har du også en baggrund fra revisionen. Derudover har du en videregående uddannelse som HD (R) eller tilsvarende. Ydermere har du en god regnskabs- og forretningsforståelse.

IT-kundskaber:

Du har gode it-kompetencer, er udviklingsorienteret og kan se muligheder i systemerne (virksomheden benytter i dag C5). Derudover arbejder du dagligt med Excel på superbruger-niveau. Har du tidligere haft ansvar for IT vil dette være en fordel, men ikke et must.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Fast/Fuldtid – Løn i henhold til kvalifikationer.

Tiltrædelse:

Gerne pr. 1. april eller senest 1. maj 2019 – Active Search indkalder løbende relevante kandidater til interview.

Kontaktperson:

Seniorkonsulent Corinne Frey – JOB ID 1027915

Om Hans Knudsen Instituttet (HKI)

Hans Knudsen Institut (HKI) blev grundlagt i 1872 og beskæftiger i dag ca. 95 medarbejdere inden for følgende fagområder: Socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, fysio-/ergoterapeuter, psykologer/neuropsykologer, speciallærere/-pædagoger, faglærte håndværkere og administratorer.

HKI er anden aktør til 30 kommuner, hvor Københavns Kommune er den største kunde.

HKI er en socialøkonomisk virksomhed og som selskabstype en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at alle midler, som genereres gennem virksomheden, anvendes til metodeudvikling og øget indsats for at give alle mennesker en plads på arbejdsmarkedet.

ALLE HAR RET TIL ET ARBEJDSLIV

HKI har i snart 150 år arbejdet for, at alle skal have en chance for at være en del af arbejdsmarkedet. De tror på, at alle mennesker har ressourcer, der kan udvikles eller generhverves og skabe værdi på arbejdsmarkedet og i samfundet. Og de tror på, at arbejdslivet øger livskvaliteten for det enkelte menneske, fordi det bidrager til et selvstændigt liv, styrker selvværdet og giver et socialt fællesskab.

Du finde yderligere informationer på www.hki.dk