Controller med hands on på opgaverne søges til Novare i Gentofte

Du skal som vores Controller være sparringspartner for en række faste kunder, hvor du bliver deres kontaktperson, og hvor du skal håndtere deres økonomifunktion med perfektion, både hvad angår leverance og deadlines. 


Du vil således være operationelt involveret i flere SMV´s økonomi- og administrative funktion, herunder fungere som ansvarlig for funktioner/opgaver.

Ansvarsområde:
 

For at trives i stillingen skal du være faglig dygtig, kunne sige til og fra, have pondus og en positiv livsindstilling, der smitter af på dine omgivelser. Derudover er du kundeorienteret og serviceminded.

 Faglige kvalifikationer

Det er en forudsætning, at du har et solidt, teoretisk fundament som cand.merc.aud. eller HD(R). Derudover har du med fordel min. 2-3 års erfaring.

• Du har erfaring med at sikre, at regnskaber og perioderapportering lever op til de krav, der sættes af en kunde.
• Du afleverer kun ting, der er gennemarbejdet og i orden.
• Du arbejder selvstændigt, og du tager ansvar for dine egne kunder.
• Du har flair og interesse for IT, og procesoptimering samt praktisk erfaring med diverse økonomisystemer.

Virksomheden tilbyder:

Novare er en rådgivningsvirksomhed, som har specialiseret sig i at yde økonomisk rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder.
Vi tilbyder at løse enkeltopgaver/projekter, men tilbyder også en kontinuerlig løbende rådgivning tilpasset den enkelte virksomhed.

Samarbejdet med flere af vores kunder, har udviklet sig til en overtagelse (outsourcing) af virksomhedens administrative- og økonomiske funktioner, hvorved vi får karakter af en egentlig stabsfunktion. Et sådant meget omfattende samarbejde har for vores kunder betydet frigørelse af endog væsentlige ressourcer. En ressourcefrigørelse der kan anvendes på styrkelse af forretningsgrundlaget.

For at sikre at vi professionelt kan løse vores opgaver, har vi et meget nært samarbejde med flere revisions- og advokatfirmaer. Disse nære samarbejder sikrer os at vi til enhver tid har den fornødne kompetence.

Vores væsentligste målsætning er at sikre tilfredse kunder. Det gør vi bl.a. ud fra parametrene:
​​​​​​​

 
Søg stilling