Financial Controller søges til spændende og udfordrende stilling hos APC Forsikringsmæglere A/S på Christianshavn

Har du et talent og interesse for controlling, og er du samtidig udadvendt og serviceminded med lyst til rollen som Financial Controller i virksomhedens økonomiteam? Bliv en del af APC forsikringsmæglere, hvor vi lægger vægt på både den faglige og den personlige udvikling. 

Financial Controllere hos APC forsikringsmæglere
Med reference til CFO vil du som den eneste være ansvarlig for Financial Controlling. Du vil i det daglige fungere som sparringspartner for bogholderen. Der er stor spændvidde i opgaverne, og det er vigtigt, at du har lyst til både at involvere dig i operationelle og transformerende opgaver. Dine primære arbejdsopgaver: 
 
 Din profil 
 
Kort om APC Forsikringsmæglere
Vi er hos APC Dan­marks ube­tin­get stør­ste pen­sions­mæg­ler. Vi har en omsæt­ning på over 150 mio. og beskæf­ti­ger mere end 100 kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re. I skri­ven­de stund har vi fle­re end 14.500 kun­der med en sam­let pen­sion på mere end 25 mia. kr. Det er kun en for­del for dig, for jo stør­re vores ind­købs­for­e­ning bli­ver, jo nem­me­re kan vi opnå gode afta­ler og sto­re bespa­rel­ser for vores kun­der.

Læs mere på:
Danmarks største pensionsmægler - APC

 
Søg stilling