Økonomikonsulent søges til Holbæk kommune

Vil du hjælpe os med at holde styr på økonomien i en kompleks juridisk og styringsmæssig virkelighed med mange interessenter, fagligheder og udfordringer?Active Search søger nu en dygtig økonomikonsulent til Staben i Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) for Holbæk kommune.
Formår du sammen med vores indsatscontroller at stå som midtpunkt mellem den øvrige økonomigruppe i AUBO og budget- og regnskabsfolkene i kommunens centrale organisationsservice? Formår du at sikre, at AUBO betaler regninger og hjemtager refusioner lovmedholdeligt i forhold til både statens kontoplan, refusionsreglerne på beskæftigelsesområdet samt kommunens regnskabscirkulære? Formår du at sikre kvalificerede input til kommunens centrale budget- og prognosebisser og formår du at servicere AUBO´s lederstab med relevante styringsdata og værktøjer?

Ja, så er det dig vi har brug for!

Om jobbet
Stillingen er placeret i Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO), hvor ansvarsområdet omfatter beskæftigelsesindsatsen, Ungeindsatsen, Ydelsesservice og Borgerservice. Du vil indgå i AUBO-Stabens økonomigruppe. Økonomigruppen er opdelt i en regnskabsgruppe og en budgetgruppe. Du skal som udgangspunkt være i budgetgruppen hvor der følges op på forbruget og lægges budgetter, men det bliver også dit ansvar at sikre, at vi har styr på vores konteringspraksis i regnskabsgruppen Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder bliver blandt andet at;
 


Hvem er du?
Du er en dygtig HK´eller er AC´er som er vant til at arbejde tæt på ledelsen, gerne fra en tilsvarende stilling, og gerne med erfaring fra arbejdet i en politisk styret organisation. Du må meget gerne have stor indsigt i beskæftigelsesområdet og det vil være godt, hvis du er vant til at drive og styre mødefora med økonomiske dagsordener – også når bølgerne går højt.

Herudover lægger vi vægt på at du:
 
Vi tilbyder
Et selvstændigt og spændende job med både variation, udfordringer og gode muligheder for at præge området. Du vil indgå i et tæt samarbejde med hele ledelsen og referere til stabslederen.
 
Vi har et godt arbejdsmiljø og en humoristisk omgangstone med engagerede og hjælpsomme kolleger af begge køn, der er gode til at drage omsorg for hinanden. Der er et højt fagligt niveau og vi komplementerer hinanden med specialviden. Vi prioriterer rum til gensidig sparring og vidensdeling og et tæt samarbejde med andre afdelinger i kommunen og andre samarbejdspartnere.

Ansøg stillingen
Såfremt ovenstående har fanget din interesse bedes du sende os ansøgning og cv via knappen øverst på siden. 

 
Om Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice  (AUBO)
AUBO er et af de i alt 6 kerneområder i Holbæk Kommune. AUBO består for nuværende af 9 enheder og en stab. De 9 enheder er ”Ydelsesservice”, "Kontanthjælp- og integrationsindsatsen”, ”Ressourceforløbsindsatsen”, ”Sygedagpengeindsatsen”, Dagpenge og Flexjob-indsatsen”, ”Ungeindsatsen-Uddannelseshjælp”, ”Ungeindsatsen-udviklende indsatser, ”Virksomhedsindsatsen” og ”Borgerservice”. AUBO har for nuværende et samlet budget på ca. 1,3 mia. kr.
Holbæk Kommune er en geografisk stor kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 71.000 indbyggere og 4.500 medarbejdere.
Holbæk kommune er en røgfri arbejdsplads på både lokaliteterne og i arbejdstiden.
 
Søg stilling