Generelle forretningsbetingelser for Active Search

Honorar for personaleudvælgelse

Såfremt De ansætter en af vores kandidater udgør vort honorar en aftalt procentdel af den samlede årlige løn pakke inkl. pension. Ved en deltidsstilling beregnes honoraret svarende til en fuldtidsstilling. For medarbejdere med variabel løn, beregnes honoraret af target-lønnen.

Vikariater

Prisen afhænger af vikariatets karakter og er inkl. sociale omkostninger, feriepenge m.m. Prisen er oplyst i ordrebekræftelsen. Ansættelse af vores vikarer vil udløse vort honorar for personaleudvælgelse. Honorarets størrelse afhænger af vikariatets samlede længde, ved Deres ansættelse af vikaren.

   

Betalingsbetingelser 

Faktura udstedes:

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af faktura.

Ved forsinket betaling betales renter efter Renteloven og beregnes med 2% pr. påbegyndt måned.

Rykkergebyr: 300 kr. pr. rykker.

 

Generelt

Active Search er ikke ansvarlig for fejl og andre handlinger, som kandidaten begår. Active Search indhenter referencer før anden interviewrunde i virksomheden.

Ønskes straffeattest fra kandidater, skal Active Search have besked om dette.

Evt. aftalt særskilt annoncering – bortset fra sædvanlig annoncering på jobportaler og Active Search’ egen hjemmeside - betales af kunden.

Alle priser og gebyrer er ekskl. moms.