Silicom Denmark

Må indrømme, at jeg fik lidt panik, da vores økonomichef og HR ansvarlige sagde op i forsommeren 2017. Der skulle handles meget hurtigt for at sikre kontinuitet internt i firmaet såvel som i samarbejdet med vores moderfirma.

Jeg kontaktede Active Search – efter en personlig anbefaling om at vælge Active Search som specialister i rekruttering af denne type medarbejder.

Sad i møde med to konsulenter fra Active Search dagen efter, at jeg havde ringet til dem – og følte mig allerede her i gode hænder og dermed beroliget.

De kandidater, jeg blev præsenteret for, svarede alle godt til de krav, vi sammen var kommet frem til ved det første møde, hvor Active Search var dygtige til at fange alle de krav og ønsker, der kunne være til den perfekte kandidat. Processen derefter var godt hjulpet af de kandidatrapporter, som var udarbejdet af Active Search på baggrund af test og interviews. Jeg stod meget hurtigt med tre kandidater, der alle ville passe fint til stillingen. En runde med interview afgjorde sagen.

Alt i alt er jeg meget tilfreds med processen end-to-end, og vil klart både anbefale Active Search til andre i mit netværk såvel som bruge dem, hvis jeg skulle komme i en tilsvarende situation igen

Henrik Lilja
President


TSCHERNING

Vores økonomichef opsagde sin stilling i forsommeren 2016, og vi kontaktede Active Search efter en personlig reference.

Under det indledende møde var Active Search gode medspillere og skarpe i forhold til at formulere en fornuftig kravsspecifikation.

De kandidater, der blev præsenteret for os, svarede alle sammen til den kravsspecifikation, vi havde opsat, og vi fik hurtigt udarbejdet en ”short list” med nogle få egnede kandidater.

Efter to interviewrunder valgte vi en kandidat, der skilte sig positivt ud fra de øvrige.

Vi kan se tilbage på en fuldstændig strømlinet proces, hvor vi har gennemført en ansættelse, vi anser som særdeles succesfuld. Vi vil benytte Active Search igen, hvis behovet opstår, ligesom vi er meget tilfredse med Active Searchs forståelse af lige præcis vores virksomheds situation, uden at dette udviklede sig til en langhåret analyseproces med stort ressourceforbrug.

Søren Refsgaard
CEO / Adm. direktør (MBA)


Træinformation

Træinformation er en interesseorganisation, der forsyner byggebranchen og private forbrugere med viden om anvendelse af træ i byggeriet. Vores team består hovedsagligt af tekniske rådgivere, så da vi skulle rekruttere en ny regnskabs- og kommunikationsansvarlig, var det vigtigt, at personen både ville matche vores teams forskellige personligheder og have de rette kvalifikationer til jobbet.

Active Search indså hurtigt, at det ville blive en udfordring at finde en person, som kunne håndtere alt fra regnskab til salg og kommunikation. Derfor foreslog de at dele stillingen op i to deltidsjobs, en beslutning som vi blev rigtigt glade for.

Til trods for, at Active Search’s spidskompetencer ligger inden for regnskab og økonomi, så lykkedes det Active Search at finde de perfekte kandidater som henholdsvis regnskabsansvarlig og som kommunikationsansvarlig.

Vi kan derfor på det varmeste anbefale Active Search i kraft af deres proaktive og professionelle tilgang til rekrutteringsprocessen.

Mikael Koch
Direktør, Træinformation


HKI

Active Search en effektiv og professionel partner

Da vi på Hans Knudsen Instituttet skulle rekruttere en økonomi- og administrationschef, var vi forberedt på, at det kunne blive svært at finde den rette person.

Ikke så meget på grund af den faglige kompleksitet i stillingen, men fordi vi er en socialøkonomisk virksomhed med en tværfaglig medarbejderstab med en helt særlig virksomhedskultur. Så Active Search skulle finde et ”talmenneske” med en personlighed, der passede til en virksomhed fuld af ildsjæle, der arbejder for at støtte udsatte mennesker til at få et arbejdsliv.

Men vores bekymring blev hurtigt gjort helt til skamme, idet Active Search med det samme forstod, hvad vi var ude efter. De vidste præcist, hvordan opgaven skulle gribes an og viste os hurtigt, at deres fremgangsmåde var effektiv, ved at vi blev foreslået relevante kandidater løbende. Samtidig var de gode til at holde tæt kontakt, så vi hele tiden var orienteret om processen.

Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne kvittere for, at vi gennem samarbejdet med Active Search inden for den fastlagte tidsfrist fandt den helt perfekte kandidat.

Jeg vil gerne på denne baggrund medgive Active Search vores allerbedste anbefaling.

Hans-Chr. Jacobsen
Adm. Direktør
Hans Knudsen Instituttet


Dahl Advokatfirma

“Da vi i foråret 2014 skulle ansætte en økonomi- og IT-chef, stod vi overfor en proces, hvor vi var klar over, at rekrutteringsassistance var en nødvendighed i en travl hverdag. Vi fik os hurtigt pejlet ind på Active Search som vores samarbejdspartner. Det blev et samarbejde, som vi absolut ikke har fortrudt. De gik til sagen med stor professionalisme og entusiasme og havde stor forståelse for vores virksomhed og behov. Processen mundede ud i et udvalg af gode kandidater og til sidst en meget tilfredsstillende ansættelse.”

Dahl Advokatfirma

J. Nørgaard Cafe A/S

“Da vi efter 25 år i et kontorfællesskab valgte at lave vores eget kontor, bad vi Active Search om at finde en regnskabschef. Det var en god oplevelse. Vi blev mødt af en god faglighed og professionelle opsøgende mennesker hos Active Search, både  overfor os og de  kandidater som vi blev præsenteret for.”

Jens Nørgaard
J. Nørgaard Cafe A/S

Director Metalwo

“I forbindelse med ansættelsen af en ny regnskabschef valgte vi at overlade hele rekrutteringsprocessen til Active Search.
Efter at vi havde aftalt den ønskede profil, gik Lene og Ulla straks i gang med udarbejdelse af stillingsopslaget.

Vi fik løbende underretninger om ansøgere og kvaliteten af disse. Efter aftale fik vi fremlagt 4 ansøgere, som alle matchede
vores opstillede profil. Kandidaterne blev fremlagt yderst detaljeret med relevante testresultater.

Hele processen forløb planmæssigt og vi kunne indefor tidsrammen underskrive en ny ansættelsesaftale med vores nye
regnskabschef.

Lenes og Ullas arbejde har gennem hele forløbet været kendetegnet ved en gennemgående professionel tilgang og et
stort engagement – samt et dejligt humør. Vi har været yderst tilfredse med hele forløbet og anbefaler gerne Active Search.”

Leif Schou
Director
Metalwo

Adm. direktør Schæffergården – Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde

Rekrutteringen af en ny regnskabschef til Schæffergården – Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde havde høj prioritet, og vi valgte at kontakte Active Search, da vi gennem referencer og netværk var blevet anbefalet deres specialviden og effektivitet. Valget viste sig at være særdeles vellykket, da det lykkedes at finde den rette medarbejder på meget kort tid. Rekrutteringskonsulenten fra Active Search identificerede hurtigt og professionelt den profil vi havde behov for, og kunne allerede samme uge præsentere os for en kandidat, som opfyldte vores krav til kompetencer og personlighed. Vi valgte uden tøven at ansætte kandidaten, og vi er i dag meget tilfredse med vores nye behagelige og velkvalificerede regnskabschef. Active Search levede fuldt op til vores forventninger og sikrede et perfekt match.

Mark Flindt
Adm. direktør
Schæffergården – Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde

CEO Scan Energy Production A/S

Scan Energy ejer ca. 45 vind- og solparker i en række europæiske lande, som drives i et netværk af over 700 datterselskaber. Der foretages løbende bogføring samt udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser i selskabets Dynamics AX system. Selskabet har gennem nogen tid været omfattet af de nye rekonstruktionsregler og har derfor valgt at udnytte den fleksibilitet som Active Search tilbyder via Head Count vikarkonceptet. Vi stod i en situation, hvor vi havde brug for to regnskabschefer og en it-chef til omgående ansættelse.

Det lykkedes Active Search på rekordtid at finde de rigtige kvalificerede medarbejdere, således at vi nåede at gennemføre en kortere og meget nødvendig overlapning med en tidligere medarbejder.

Samtidig oplever vi i dag, at de pågældende medarbejdere fungerer meget tilfredsstillende i deres jobs.

Henrik Frøsig
CEO
Scan Energy Production A/S

CFO – FB Gruppen A/S

FB Gruppen har travlt med udviklingen af det gamle Grønttorv i Valby samt forskellige andre spændende projekter, og har behov for flere hænder i økonomiafdelingen. Til hjælp med rekruttering af en juniorcontroller, kontaktede vi Active Search, som vi havde rigtig gode erfaringer med fra en rekruttering i 2016. Active Search var hurtigt klar til et møde, og medbragte allerede på dette et større antal anonyme emner, som vi benyttede dels som potentielle kandidater, men også til at definere og beskrive den ønskede profil. Herefter gik det stærkt! Vi fik præsenteret yderligere emner, og indenfor få uger leverede Active Search 4 gennemarbejdede kandidatrapporter på 4 relevante emner. Vi mødte kandidaterne, der havde hver deres styrker, og som alle var reelle emner til den ledige stilling. Blandt disse var også den person, som vi blot 5 uger efter første møde, nu har indgået kontrakt med, og som til fulde modsvarer de forventninger, generelle som specifikke, som vi havde ønsket for vores nye kollega.

Det samlede forløb med Active Search har været stærkt, konstruktivt og særdeles professionelt. På intet tidspunkt har Active Search oversolgt sig selv – tværtimod, de har leveret som lovet – for anden gang i vores samarbejde. Det er os en fornøjelse at give Active Search vores bedste anbefalinger til andre virksomheder i samme situation som vi var i.

Christian Jørgensen
CFO
FB Gruppen A/S


NOVASOL

I forbindelse med ansættelse af en Controller hos Novasol A/S har vi gjort brug af Active Search.

Kort efter vi kontaktede Active Search og skitserede vores behov, kom hun ud i vores virksomhed og satte sig grundigt ind i kravene til vores nye medarbejder.

Der blev udvalgt tre kvalificerede kandidater, der blev testet af Active Search og fundet egnet.

Under hele forløbet fra start til endelig ansættelse var der en god dialog med og opfølgning fra Active Search, og jeg kan på det varmeste anbefale Active Search som samarbejdspartner ved ansættelse af nye medarbejdere.

Morten Lykkegaard
Group FPA Manager
NOVASOL AS


Adm. direktør Afrika-safari.dk

”Vi er en online virksomhed med fokus så lidt administration som muligt og derfor har vi én controller til at håndtere den del af økonomifunktionen, som ikke kan outsources. Derfor er det selvsagt meget vigtigt, at vi har den helt rigtige person i controller funktionen.

Active Search hjalp os med at finde vores nye controller og processen blev styret godt og kompetent af Active Search kontoret i Århus fra start til slut. Vi fik en ny controller med de ønskede kompetencer, som samtidig passer ind i vores team også på det personlige plan – noget som er mindst lige så vigtigt for os. Active Search løste opgaven til vores fulde tilfredshed.”

Claus Palmgren Jessen
Adm. direktør

Direktør Makita Elværktøj Danmark

Hos Makita havde vi gennem længere tid gået med et ønske om at fremtidssikre vores organisation og
samtidig sikre et veltilrettelagt og smidigt generationsskifte på posten som administrationsmedarbejder/talknuser/controller

Vi valgte at samarbejde med Active Search Århus på baggrund af den fremsendte emneavis og ikke mindst et uddybende møde, hvor vi ved fælles hjælp fik lavet en profil af vores kommende medarbejder.Gennem hele rekrutteringsprocessen fik vi en utrolig professionel behandling af yderst kompetente medarbejdere hos Active Search, vores ønsker og behov blev forstået, vi fik altid hurtige tilbagemeldinger, vi fik flotte og gennemarbejdede præsentationer af de udvalgte kandidater, der alle matchede vores ønsker, hvilket gjorde selve beslutningsprocessen meget nemmere.Samarbejdet med Active Search var særdeles tilfredsstillende.

Steen Klokker
Direktør
Makita Elværktøj Danmark

Executive Assistant Tantaline A/S

Vi er en hurtigt voksende virksomhed og har hidtil haft administration og internt salg i samme funktion, samt et eksternt firma til at klare bogføringen og månedsregnskab. Arbejdsbyrden internt blev for stor og vi ønskede derfor at splitte administration/salg og klare bogføring hos os selv. Altså en medarbejder til bogføring/administration. Vi havde ikke erfaring med bogføring og ønskede at ansætte en person vi kunne stole på til dette job. Vi hørte at Active search kunne teste bogholderievner og kontaktede dem.

Vi fik en god samtale og fik afklaret vores ønsker. De tre kandidater vi fik præsenteret var alle relevante og vi valgte en person som heldigvis kunne begynde med det samme.

Tina Hansen
Executive Assistant
Tantaline A/S

Finance Director CFO

”Vor dygtige bogholder opsagde sit job med lidt over en måneds varsel. Dette er meget normalt, men i en lille organisation som vores, var der et udtalt behov for en hurtig løsning og samtidig naturligvis et ønske om at få den rigtige person til jobbet. Vi har regelmæssigt modtaget emneavis fra Active Search, og har her igennem fået opfattelsen af, at der er tale om en professionel organisation. Dagen efter bogholderen havde meddelt sin opsigelse, havde vi et møde, og lavede en aftale. Den oprindelige rekrutteringskonsulent fik desværre stillet en alvorlig diagnose og måtte sygemeldes, men der kom straks en anden på opgaven, og vi mærkede reelt ikke skiftet, idet account manageren involverede sig lidt mere i opgaven end normalt.

Processen var kort og intensiv, hvor vi løbende blev opdateret omkring mulige kandidater. Vi havde 3 kvalificerede kandidater til samtale, og 18 dage efter det indledende møde med Active Search tiltrådte vor nye bogholder, som på den måde kunne få 2 uger sammen med sin forgænger. Alt i alt har vi fået løst en meget presserende situation på bedste vis.”

Axel Kjær
Finance Director CFO

IT & Økonomidirektør/IT & Financial Director AVN Gruppen

Hos AVN Gruppen stod vi med et akut behov, hvor vi manglede en lønbogholder.  Da vi ikke havde tid og ressourcer til en rekrutteringsproces, kontaktede jeg Active Search. Active Search beviste på kort tid, at de var i stand til at finde meget kvalificerede kandidater til min ledige stilling. Inden for fire dage havde jeg haft møde med en konsulent, afholdt samtaler og ansat min nye lønbogholder. Jeg har været meget tilfreds med samarbejdet med Active Search og vil til enhver tid anbefale dem til andre.

Carsten Fischer
IT & Økonomidirektør/IT & Financial Director
AVN Gruppen

I/S Ugebladsdistributionen

Da vi medio 2016 stod overfor en akut mangel på en dygtig regnskabsassistent med erfaring indenfor debitorhåndtering valgte jeg, at tage kontakt til Active Search – et rekrutteringsfirma som jeg aldrig tidligere havde været i kontakt med.

Efter en hurtig screening af vores behov og vores virksomhed fremtryllede Active Search tre på papiret yderst kompetente bud på vores nye medarbejder. På baggrund af præsentationer udarbejdet af Active Search fandt vi hurtigt den bedste profil – en medarbejder som vi efter 13 ugers ”try and hire” har fastansat.

Processen fra første kontakt til Active Search til en ny medarbejder var klar til ansættelse var hurtigt og professionelt styret af Active Search. Vi kunne således efter et forløb på ganske få uger trykke hånd med vores nye medarbejder.

Med baggrund i ovenstående oplevelse vil jeg ikke tøve med, at anbefale Active Search og vil selv – med sikkerhed – tage kontakt til Active Search såfremt nye rekrutteringsopgaver melder sig.

Henrik Tronier
Økonomidirektør
I/S UGEBLADSDISTRIBUTIONEN

 

Kontorchef & daglig leder, DANSEAL A/S

I forbindelse med at vores kontorassistent skulle gå på pension kontaktede vi Active Search for at bede om deres assistance og ekspertise til at finde en ny passende allround kontorassistent med flair for tal til os. Vi havde en succes historie med i bagagen fra da vi for 6 år siden fandt vores nuværende bogholder igennem Active Search, og den historie ville vi vældig gerne gentage. Var dengang som nu imponerede over den grundighed de udviser med udarbejdelse af job- og personprofil og et godt øje for kemien mellem kandidaterne og os som virksomhed. Endnu engang viste Active Search deres værd på området og fandt et udvalg af kvalificerede kandidater til stillingen, og vi fandt vores match. Active Search er super behagelige, professionelle og smidige at samarbejde med og de ved hvad de har med at gøre. Ingen tvivl om at de er specialister på området og har fingeren på pulsen. Vores kandidater har ligeledes udtrykt at Active Search er utrolig professionelle at samarbejde med. Vi vil give Active Search og ikke mindst deres medarbejdere Ann Palmquist og Jane Anderson vores varmeste anbefalinger.

Jan Bernth Hansen
Kontorchef & daglig leder
DANSEAL A/S


DANA

Da vi pludselig i slutningen af 2015 manglede en regnskabschef, kontaktede jeg på anbefaling Active Search.

Efter en kort, præcis og professionel udformning af kandidatprofilen lykkedes det forbløffende hurtigt Active Search-teamet at stille med fem kvalificerede kandidater.

Rekrutteringsforløbet oplevede jeg særdeles tilfredsstillende, godt styret og fleksibelt håndteret af Active Search. OG ! må jeg tilføje med et rigtig godt resultat i form af et perfekt match.

Jeg kan varmt anbefale Active Search !


LED iBond

LED iBond A/S er en ung vækstvirksomhed, der er i starten af vores fantastiske, globale rejse. I den forbindelse stod vi overfor at skulle ansætte vores første økonomimedarbejder.

På anbefaling – samt efter egen undersøgelse af mulighederne – valgte vi at benytte Active Search, der uden tvivl må være en af Danmarks førende indenfor rekruttering af økonomimedarbejdere.

Det viste sig at holde stik ! Hele processen fra første kontakt til ansættelse af ny regnskabsmedarbejder har Active Search kørt til perfektion – og så til en meget rimelig pris.

Det er ikke sidste gang LED iBond har benyttet Active Search !

Rolf Sprunk-Jansen, CEO
LED iBond A/S


Træinformation

Træinformation er en interesseorganisation, der forsyner byggebranchen og private forbrugere med viden om anvendelse af træ i byggeriet. Vores team består hovedsagligt af tekniske rådgivere, så da vi skulle rekruttere en ny regnskabs- og kommunikationsansvarlig, var det vigtigt, at personen både ville matche vores teams forskellige personligheder og have de rette kvalifikationer til jobbet.

Active Search indså hurtigt, at det ville blive en udfordring at finde en person, som kunne håndtere alt fra regnskab til salg og kommunikation. Derfor foreslog de at dele stillingen op i to deltidsjobs, en beslutning som vi blev rigtigt glade for.

Til trods for, at Active Search’s spidskompetencer ligger inden for regnskab og økonomi, så lykkedes det de at finde de perfekte kandidater som henholdsvis regnskabsansvarlig og som kommunikationsansvarlig.

Vi kan derfor på det varmeste anbefale Active Search i kraft af deres proaktive og professionelle tilgang til rekrutteringsprocessen.

Mikael Koch
Direktør, Træinformation


Steelseries

Vi er en international virksomhed i rivende udvikling, der løbende har behov for nye dygtige medarbejdere. Vores hverdag er travl og opgaven med at skulle gennemgå mange ansøgninger, CV´er og ikke mindst indledende samtaler igennem, synes i flere tilfælde at være en stor opgave – primært ift. den tid vi skal investere i det og som i vores tilfælde er bedre brugt på det, vi er verdensmestre til.

Vi er super dygtige til vores arbejde og vores marked, det samme kan siges om Active Search på deres område.

Processen har altid været professionel, nem og smidig – fra start til slut!

Active Search og i særdeleshed Ann Palmquist og Jane Anderson får vores varmeste anbefalinger.

Anita Figgé, Corporate Finance Director


Thorco

“Thorco Shipping gennemførte i juli sidste år en fusion med Clipper Projects. I forbindelse med fusionen flyttede vi hovedkontoret fra Svendborg til København, hvilket medførte behov for både vikar- og rekrutteringsassistance indenfor økonomi og administration. Vi har hos Active Search oplevet god kundeservice, hurtig respons, god forståelse for kultur og opgaver og ikke mindst rigtig gode kandidater. Leveringssikkerhed, ærlighed og åbenhed i samarbejdet er altafgørende — krav som Active Search har opfyldt til fuld tilfredshed for Thorco.”

Lars Holm
Global Head of Human Resources


Prent Denmark

“I forbindelse med vores rekruttering af en Senior Accountant, har vi oplevet Active Search som værende yderst professionelle i tilgangen til at løse opgaven. Active Search udviste fra start, at de var faglig kompetente, lyttende og god til sætte sig ind i vores behov, hvorfor vi ikke brugte længe på at finde den rette kandidat til jobbet.”

Peter Bay
Adm. direktør
Prent Denmark

Regnskabschef Mols-Linien

Mols-Linien har i de seneste år været inde i en turn-around proces blandt andet med omfattende omlægninger af selskabets tonnage, flytning af hovedkontor samt færgedriften i øvrigt. Dette har også betydet tilpasninger af personalet, også i økonomiafdelingen. Senest havde en mangeårig medarbejder valgt at gå på efterløn, hvilket sammen med turn-around processen betød, at vi ”rystede posen” med arbejdsopgaver, og vurderede styrker og svagheder i forbindelse med løsningen af disse. Som erstatning for den nu pensionerede medarbejder stod vi således og manglede en medarbejder. Vi fik derfor beskrevet hvilke faglige og personlige kompetencer vi ønskede styrket og tog kontakt til Active Search.

Dialogen var god og uformel men samtidig professionel, og vi fik tilpasset ønsker og behov med en passende opgavefordeling. Og så gik det hurtigt – inden for tidsplanen havde Active Search scannet markedet for vores type medarbejder, vurderet disse og præsenteret nogle kandidater for os. De præsenterede kandidater var alle relevante, hver især med noget ekstra ud over vore ønsker. Den ansatte medarbejder har nu været hos Mols-Linien i 3-4 måneder og de faglige og personlige kompetencer vi ledte efter, har medarbejderen (og dermed også Active Search) kunnet indfri.

Per Schou
Regnskabschef
Mols-Linien

Regnskabschef Boligforeningen AAB

Vi manglede akut en regnskabsmedarbejder og tog kontakt pr. telefon til Active Search.

Vi forklarede vores ærinde og oplevede indenfor ganske få timer at have fået tildelt to kandidater, hvoraf vi ansatte den ene. Tanken var egentligt at starte med en vikaransættelse, men vi besluttede fastansættelse efter en ganske kort samtale. Der var tale om et godt match. Vi har siden ansættelsen været enormt glade for vores nye medarbejder, og kontakten til Active Search vil vi anvende igen, hvis vi skulle komme i en lignende situation.

Lars Krogh
Regnskabschef
Boligforeningen AAB

Adm. Direktør Gavekortet.dk A/S

Vi har i forbindelse med ansættelse af en ny regnskabsmedarbejder benyttet Active Search.

Det har fra start til slut været en meget positiv oplevelse.

Active Search kom ud til et møde dagen efter at vi kontaktede dem og satte sig hurtigt ind i vores behov og aktiverede kort efter den aftalte køreplan. Active Search har været meget professionel og pragmatisk i sin tilgang til opgaven med fremsendelse af flere gode, velbearbejdede og lettilgængelige kandidatpræsentationer. I løbet af 3 uger havde vi fundet den rette medarbejder, som vi nu ser frem til skal starte hos os.

Henrik Ravn
Adm. Direktør
Gavekortet.dk A/S

Scion DTU A/S Økonomichef

Vi har ved flere lejligheder gjort brug af Active Search både i forbindelse med fastansættelser og midlertidige vikaransættelser, og vi har været fuldt ud tilfredse med Active Search. Active Search har været dygtige til at forstå hvilken type medarbejder, vi har søgt efter og matchet den ønskede profil med nogle gode kandidater, som både var testet for deres faglighed og deres personlighed.

Senest har vi anvendt Active Search til ansættelse af en økonomimedarbejder. Fra vores indledende møde med virksomheden til vi havde ansat en kandidat, gik der under 1 måned.

Scion DTU A/S
Birgitta Svensson Pedersen
Økonomichef

AIG Nordic Hub Credit Manager

I forbindelse med opbygningen af en Nordisk Account Receivables afdeling, søgte Chartis flere medarbejdere med specialist erfaring indenfor området. I den forbindelse tog jeg kontakt til Active Search for at få løst rekrutterings opgaven. Der kom mange gode kandidater, som alle havde netop de kompetencer, som jeg søgte. Opgaven blev fuldført med stor kvalitet, og samtidig indenfor en meget snæver deadline. Afdelingen blev bemandet på kort tid, og er nu i drift med de rette profiler indenfor AR området.

Nete Linnemann
AIG
Nordic Hub Credit Manager

Økonomichef STARK

I forbindelse med en styrkelse af vores centrale økonomifunktion i STARK, har vi haft et behov for at rekruttere nye medarbejdere. Efter en udvælgelsesproces blandt de forskellige aktører i markedet er vores valg landet på Active Search, hvilket vi ikke har fortrudt. Vi startede processen op før jul, og i løbet af januar har Active Search fundet frem til fire kvalificerede kandidater, hvoraf vi har valgt at have to til samtale. Disse samtaler har resulteret i, at vi pr. den 13. februar kan byde vores nye medarbejder velkommen.

Vores indtryk af Active Search har igennem hele rekrutteringsforløbet været særdeles positivt, og vi oplever dem som en professionel samarbejdspartner. Gennem løbende opdateringer er vi blevet orienteret om status i processen, hvilket har givet os en fornemmelse af “hands-on” hele vejen igennem.

For os har det været en klar lettelse at kunne fokusere 100 % på driften af vores økonomifunktion, sideløbende med en vigtig rekrutteringsproces.

Svend Erik Haldborg
Økonomichef
STARK

Adm. direktør IL FORNAIO

Vi har anvendt Active Search til rekruttering af en regnskabsansvarlig. De er hurtige, serviceminded, opfølgende, fleksible, proaktive og vi fik ansat en velkvalificeret regnskabsansvarlig inden for den ønskede frist, til en fornuftig pris.

Susanne Boye Nielsen
Adm. direktør
IL FORNAIO
KOMPROMISLØST ITALIENSK HÅNDVÆRK

Regnskabschef

Vi kontaktede Active Search på mail@activesearch.dk og fik positivt svar på vores forespørgsel efter bare et par timer. Allerede næste dag fik vi præsenteret en perfekt egnet vikar! Grundet det korte vikariat på 2 måneder i vores travleste periode……. var det vigtigt ikke at skulle bruge tid på oplæring. Behovet var derfor en vikar med stort kendskab til vores branche. Det fik vi!Vi har ikke tidligere benyttet os af hjælp udefra, og var lidt skeptiske…. men vikaren levede fuldt ud op til vores forventninger og mere til. Kommunikationen til Active Search har fungeret helt perfekt, og vi benytter dem gerne igen :)

Ghita Marie Knudsen
Regnskabschef
EDC