Få styr på medarbejderudviklingssamtalen (MUS)

Som privat virksomhed er der ingen lovmæssige krav om medarbejderudviklings-samtalen (MUS). Det kan dog være en rigtig god idé at snakke med dine medarbejdere en eller flere gange om året med fokus på deres trivsel og arbejdsopgaver i virksomheden. Det kan diskuteres, hvor ofte man bør have en-til-en samtaler med sine medarbejdere, men det kan være et rigtig godt værktøj til at komme til bunds med eventuelle problemer eller udfordringer såvel som anerkende og rose en medarbejder for deres indsats.

Som privat virksomhed er der ingen lovmæssige krav om medarbejderudviklings-samtalen (MUS). Det kan dog være en rigtig god idé at snakke med dine medarbejdere en eller flere gange om året med fokus på deres trivsel og arbejdsopgaver i virksomheden. Det kan diskuteres, hvor ofte man bør have en-til-en samtaler med sine medarbejdere, men det kan være et rigtig godt værktøj til at komme til bunds med eventuelle problemer eller udfordringer såvel som anerkende og rose en medarbejder for deres indsats.

Vi har her samlet nogle af de spørgsmål, du kan tage fat i til en samtale med din medarbejder.

  1. Hvad har du opnået af resultater siden sidst?

Det er vigtigt at følge op på, hvordan det er gået, siden I sidst har talt sammen og om de opstillede målsætninger og opgaver er blevet indfriet. Her kan I også tale om, hvad der har været udfordrende og om målene har været realistiske.

  1. Hvad driver og gør dig glad?

For at sikre at dine medarbejdere er glade for at gå på arbejde, er du nødt til at komme ind til kernen af, hvad der motiverer dem. Hvis du har topmotiverede og engagerede medarbejdere, er sandsynligheden for at de har lyst til at blive i organisationen og bidrage positivt til virksomhedens udvikling meget større.

  1. Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde (mere) med?

Ved at stille det her spørgsmål, kan du finde ud af, om dine ansatte arbejder med det, de egentlig gerne vil lave, eller om der er mulighed for at give dem flere af den slags opgaver, de efterspørger. Det er igen med til at bidrage til deres arbejdsglæde, men det viser også, at du som leder er interesseret I at hjælpe dem med at udvikle sig mest muligt.

  1. Er der nogle kompetencer, du gerne vil udvikle?

Der er næsten ikke noget bedre end en medarbejder, som gerne vil udvikle sig og blive bedre inden for sit område. Det skal selvfølgelig eftertjekkes, om der er økonomisk råderum, og om det kan betale sig i forhold til virksomhedens gøremål. Kan du dog nikke ja til ovenstående, kan det være en kæmpe fordel, fordi medarbejderen selv har efterspurgt f.eks. et kursus eller certificering.

  1. Hvordan ønsker du at hjælpe med virksomhedens mål?

Det her spørgsmål giver medarbejderen mulighed for at reflektere over sin rolle i det daglige virke, og kan være med til at forstærke tilhørsforholdet til virksomheden. Det giver også dig, som leder, mulighed for at sikre, at der er en overensstemmelse mellem medarbejderens egne mål og virksomhedens mål.

  1. Hvad kan jeg som leder gøre (bedre) for at hjælpe dig?

Det kan være guld værd at spørge dine medarbejdere om, fordi de kan få luftet idéer til forandring og nye måder at gøre tingene på, som vil kunne dygtiggøre dem og i sidste ende med at reflektere positivt på virksomheden. Derudover kan dine medarbejdere også fortælle dig, hvad de har brug for f.eks. sparring eller nyt udstyr.

  1. Hvordan ser du dig selv i virksomheden i fremtiden?

Det er et oplagt spørgsmål at stille din medarbejder for at høre, hvor de ser sig selv, men også, hvilke karriereønsker de har hen ad vejen. Her kan du så vurdere, om I arbejder i samme retning, og om du kan gøre noget for at hjælpe personen godt på vej, så det fortsat vil være attraktivt for medarbejderen at være der – også i fremtiden.

  1. Er der noget du gerne vil diskutere, ændre eller kommentere?

Dine ansatte er en stor del af virksomhedens succes, og derfor er det også nødvendigt at lytte og adressere eventuelle problemer eller muligheder, som du kan forsøge at afhjælpe. Hvis en medarbejder føler sig set og hørt, kan det have en stor indflydelse på arbejdsglæden og produktiviteten, hvilket både gavner den enkelte, men også virksomheden.  

Et godt råd at tage med på vejen: gør MUS så overskueligt for dig selv og dine medarbejdere, så det ikke bliver en sur pligt og gemt væk indtil næste år. Sæt tid af og prioriter samtalen, så det rent faktisk skaber værdi for alle involveret.

11. november 2019