Hvad får danskerne til at trives på jobbet? 

Hvordan har dine medarbejdere det egentlig? Mange danskere trives ikke på deres arbejdsplads, og det går ud over deres generelle velbefindende, og gør det samtidig sværere for dig som leder at fastholde deres lyst til at blive i din virksomhed. 

Hvad får danskerne til at trives på jobbet?

Det er vigtigt, at man trives på sit job – ikke mindst fordi de fleste danskere bruger mere end halvdelen af deres vågne timer på netop deres arbejdsplads. Når man trives på sin arbejdsplads, er man samtidig langt mere effektiv, og det er uden tvivl noget, du som leder har interesse i.

Så hvordan giver du dine medarbejdere de bedste arbejdsbetingelser, som kan medvirke til arbejdsglæde og effektivitet? Det vil Active Search hjælpe dig med at blive klogere på her.

Hvem skaber trivsel på arbejdspladsen?

Er det dit job som leder at være med til at sikre, at dine medarbejdere har det godt, når de er på job? Ja. Er det dig der står med det ansvar alene? Bestemt ikke. Det handler om at finde en helt perfekt balancegang mellem ledelse, den enkelte medarbejder og den samlede gruppe. Som leder har du naturligvis et ansvar for, hvordan dine medarbejdere har det, men til syvende og sidst handler den overordnede trivsel om at skabe et fælles ansvar på arbejdspladsen, ledere og medarbejdere imellem.

Hvad kan du som leder gøre for at skabe trivsel hos dine medarbejdere?

Som leder er det vigtigt, at du både er opmærksom og nærværende. Dette har flere positive effekter:

  • Dine medarbejdere føler sig set og hørt
  • Medarbejderne får en større oplevelse af interesse fra dig
  • Med en nærværende ledelse føler medarbejderne sig mere trygge

Men som tidligere nævnt er det ikke dig som leder, der står alene med ansvaret for den generelle trivsel. Trivsel på en arbejdsplads kommer som følge af en god kombination af et godt samarbejde mellem ledelsen, kollegaerne og det enkelte individ. Der er altså tale om en balancegang, når det handler om at skabe høj trivsel.

Husk også, at der ikke er to medarbejdere, der er ens, og derfor vil de også have forskellige oplevelser af, hvad der er trivsel på jobbet. Trivsel afhænger f.eks. også af de arbejdsopgaver den enkelte medarbejder står med; er en medarbejder ikke glad for opgaver, han bliver stillet (måske på grund af dårlig erfaring eller manglende kompetencer) kan det være medvirkende til, at hans opfattelse af trivslen er dårligere end hans kollegaers.

 

Mange muligheder – og fordele – ved at have fokus på trivsel blandt dine medarbejdere

Anerkendelse, anerkendelse, anerkendelse. Skal en medarbejder trives på jobbet, er det essentielt, at det bliver gjort klart, når han eller hun gør et godt stykke arbejde. Derfor skal medarbejderne også have opgaver, der kan medvirke til, at de yder en god præstation – og på den måde være med til at sikre, at medarbejderne får en positiv oplevelse med sine arbejdsopgaver, hvor de kan opnå denne anerkendelse. Det handler altså om, at dine medarbejdere ikke skal stilles opgaver, der er over deres evne, men at de matcher de kompetencer, den enkelte medarbejder har.

Høj trivsel hos dine medarbejdere er givende og har mange fordele:

  • Du vil opleve mindre sygefravær hos dine medarbejdere
  • De bliver nemmere at fastholde
  • Dine medarbejdere vil performe bedre på arbejdspladsen
  • Du vil kunne mærke en øget motivation og engagement blandt medarbejderne

Hav tillid til dine medarbejdere 

Det har en positiv indvirken på dine medarbejdere, når du viser, at du har tillid til, at de kan udføre deres opgaver godt. Det er derfor essentielt, at der er tiltro fra dig som leder til, at dine medarbejdere gør et godt stykke arbejde, og at deres arbejde giver mening. Det er med til at skabe tillid mellem jer – og tillid skaber tryghed.

Gør du det, der skal til for at være med til at sikre, at dine medarbejdere trives?

Det er altid vigtigt at have glade medarbejdere, der trives på deres job. Spørg dig selv, om du som leder er med til at give dine medarbejder lyst til fortsat at arbejde i din virksomhed – er der er godt arbejdsmiljø? Anerkender du dem for deres arbejde?

Med disse ovenstående råd håber vi, at du er blevet klogere på, hvad du som leder kan gøre, for at få dine medarbejdere til at trives på deres arbejdsplads.

25. november 2019