9 gode råd til jobsamtalen

Der findes mange opskrifter på, hvordan man bedst kommer igennem jobsamtalen, og ingen af dem er nødvendigvis den rette for dig. Vi tror på, det handler om, at man må finde den rette model for sig selv. Det betyder imidlertid ikke, at man ikke kan blive klogere og lade sig inspirere, hvorfor du her får 9 gode råd til jobsamtalen.

 

1. Forberedelse er alfa og omega

Forberedelse betyder alt. Det er her, hvor du formulerer alle dine gode argumenter for, hvorfor du er den rette kandidat, og hvad der skiller dig ud fra mængden. Det er i denne proces, at du reflekterer over, hvorfor du vil passe godt ind i virksomheden og din motivation for at tage jobbet. Vær ikke bange for at bruge LinkedIn eller Twitter til at kigge din interviewer eller kommende leder ud. Undersøg hvad de interesserer sig for, om de har delt eller skrevet artikler, som du måske også kan referere til under samtalen. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at du kan finde noget brugbart, men hvis du kan skaffe viden gennem professionelle sociale medier, så kan det være guld værd.

2. Genlæs stillingsopslag og ansøgning

Husk altid at gemme en kopi af stillingsopslaget sammen med din ansøgning.  Når ansøgningsfristen er udløbet, forsvinder stillingsopslaget i nogle tilfælde også fra internettet. I mellemtiden har du måske sendt mange andre ansøgninger ud, hvilket selvsagt kan gøre det svært at huske præcist, hvad virksomheden søgte, hvilke arbejdsopgaver, der skulle varetages mv. Som led i din forberedelse til samtalen, bør du derfor altid genlæse stillingsopslaget. Det hjælper dig samtidig til at fokusere på de ting, som virksomheden selv har lagt vægt på og søger.

Sørg også for at have styr på, hvad du har skrevet i din ansøgning, men forvent ikke at intervieweren kan huske, hvad du har skrevet. Vær derfor ikke bange for at genfortælle, hvis der er pointer i din ansøgning, som du ønsker at lægge vægt på.

3. Det gode førstehåndsindtryk

Et godt førstehåndsindtryk betyder mere end du tror. Et dårligt betyder i hvert fald alverden i en jobsamtalesituation. Undersøgelser har vist, at de første 30 sekunder til en jobsamtale har stor betydning for, om kandidaten bliver taget i betragtning til jobbet. Det er derfor vigtigt, at din fysiske fremtræden matcher de signaler, du ønsker at sende til intervieweren. Dette indebærer bl.a., at du er klædt på til lejligheden i en tøjstil, der stemmer overens med virksomhedens dresscode. Er der en afslappende tilgang til påklædningen, så mød ikke op i dit stiveste puds og vice versa.

Betragt det sekund, du træder ind i virksomheden, som starten på din jobsamtale. Vær venlig, smilende og imødekommende over for dem, du møder; receptionister, medarbejdere og andre du støder på. Når du møder din interviewer, så sørg for at hilse venligt og tal roligt og tydeligt.

Forbered din entré og din præsentation af dig selv (elevatortalen). Udvis selvsikkerhed, rank ryggen og fremstå i øvrigt glad, smilende og imødekommende.

Kæmper du med nervøsitet, så nævn det eventuelt for intervieweren – langt de fleste er forstående over for dette, og vil gøre deres bedste for at situationen bliver så behagelig og afslappet som muligt. Det er alle bedst tjent med og ingen ønsker en dårlig oplevelse.

Medtag gerne noter på papir, samt udskrift af din ansøgning og CV, da dette signalerer professionalisme, og at du har gjort en aktiv indsats i forberedelsesarbejdet.

4. Eksemplificer dine kvaliteter

“Don’t tell it - Show it”, er nærmest blevet et mantra, når det kommer til jobansøgning og -samtale - og med god grund. Uden at fremlægge konkrete eksempler på dine menneskelige og faglige kvaliteter og præstationer, kommer dine udsigelser til at virke tomme og overfladiske. Så hver gang du fremhæver noget positivt ved dig selv eller dine arbejdsmetoder, så sørg for at have et meget klart og specifikt eksempel på en situation, der illustrerer netop dette.

Du kan i mange tilfælde være sikker på, at intervieweren selv vil spørge ind til konkrete eksempler på dine udtalelser, hvor du kommer til at stå svækket tilbage, hvis ikke du hurtigt kan pin pointe en situation, der bakker din udtalelse op.

5. Forbered dine svar

”Nævn tre af dine styrker?”

”Har du nogen svagheder?”

”Hvad får vi som virksomhed ud af at ansætte netop dig?”

Spørgsmålene til en jobsamtale kan være svære og kritiske. Særligt hvis man ikke på forhånd har gjort sig nogle overvejelser, om hvad man skal svare. Det er gennem din forberedelse, at du undgår at gå i stå til samtalen, når de svære eller uventede spørgsmål rammer. Man kan let blive taget på sengen og i værste fald, fremstå ureflekteret omkring vigtige spørgsmål. Det er selvfølgelig umuligt at forudse alle spørgsmål, men den ballast det giver, at have forberedt svar til mange forskellige spørgsmål gør, at du lettere kan finde frem til et fornuftigt svar i en uventet situation.

6. Vær nærværende

På trods af, at du har forberedt diverse taler, svar mv., og du brænder for at komme ud med alle dine gode pointer til dette og hint, så husk på, at det er en samtale. En samtale hvor I skal give rum til hinanden. Vær derfor lyttende, afbryd ikke og vær åben for at samtalen kan stikke i forskellige og til tider uforudsigelige retninger, hvor det handler om at følge strømmen. Dette giver en dynamik i samtalen, der får den til at virke naturlig og behagelig, hvilket er særdeles ønskværdigt.

Det er vigtigt for intervieweren, at hun kan mærke dig og føler, at hun får et reelt indblik i, hvilken type person du er. Det får hun ikke, hvis du mekanisk sidder og gengiver nedfældet pointer. Vær tilstede i rummet. Husk at smile og hold øjenkontakt og svar på det, du bliver spurgt om, uden at dreje samtalen over på noget helt tredje. Det er ikke nogen let disciplin og det kræver øvelse at mestre.

7. Stil spørgsmål – men ikke hvilke som helst

Hav altid nogle forberedte spørgsmål klar til jobsamtalen. Det viser, at du er nysgerrig og oprigtigt interesseret i stillingen. Det kan samtidig vise en viden inden for en faglighed. Har du ingen spørgsmål, kan det derimod fremstå som et udtryk for manglende interesse for stillingen og virksomheden.

Det er vigtigt, at spørgsmålene er reflekteret og ikke nogen, som enhver anden vil kunne finde ud af ved hjælp af en hurtig googlesøgning. Spørg eksempelvis ind til konkrete arbejdsgange i afdelingen, om der er listet nogle målsætninger for afdelingen, eller andre spørgsmål relateret direkte til din nye arbejdsplads eller funktion.

Hav altid flere spørgsmål parat, da det kan hænde, at intervieweren besvarer nogle af dine spørgsmål i den indledende samtale.

8. Brug et levende kropssprog

Kropssprog betyder meget i en samtalesituation og fortæller noget om dig som person. Gestikulationer viser engagement og medvirker samtidig til at gøre din tale levende og spændende. Det samme gør sig gældende for din kropsholdning, der ligeledes kan betegnes som åbent eller lukket – interesseret eller apatisk.

Varier gerne måden du sidder på i løbet af samtalen. For nogle mennesker er dette helt naturligt, mens andre skal tænke over det. Du kan komme langt med at øve dig i dit kropssprog i almindelige samtaler med familie og venner.

9. Vær grundlæggende oprigtig og tro mod dig selv

Som vi indledningsvist beskrev, så findes den perfekte og skudsikre model ikke, når det kommer til jobsamtalen. Du bliver nødt til at prøve forskellige metoder af og finde ud af, hvad der virker bedst for netop dig. Vær ikke bange for at træde ud af din komfortzone og udfordr dig selv. Betragt det som en udviklingsproces, hvor du kan blive klogere på dig selv, og hvordan du interagerer med andre. I sidste ende handler det om, at du finder dig tilpas i situationen og kan kende dig selv. Dette vil ligeledes skinne igennem til samtalen og have en god effekt på intervieweren, der netop er interesseret i at se din sande personlighed.

Brug for andre gode råd? Få mere inspiration på bloggen. 

Held og lykke til din næste jobsamtale.

16. februar 2022