Har du styr på, hvordan du fastholder dine medarbejdere?

Medarbejderne er omdrejningspunktet for enhver succesfuld virksomhed, men har du tænkt over, hvordan du skal fastholde dine medarbejdere, når du endelig har fundet dem? Vi kommer med en række gode råd om, hvad du kan gøre for at fastholde dine medarbejdere.


En vigtig del af at være erhvervsdrivende er at kunne holde på sine medarbejdere. I Danmark befinder vi os pt. midt i en højkonjunktur, hvor beskæftigelsen er høj, og at udbuddet af arbejdskraft derfor er lav. Dette understreger vigtigheden af at fastholde sine medarbejdere. Vi vil i følgende blogindlæg diskutere en række vigtige fokuspunkter og prioriteter du skal have in mente når du, som erhvervsdrivende, vil holde på dine medarbejdere:

  • Løn
  • Karrieremuligheder
  • Kultur, værdier og identitet
  • Anerkendelse

Løn – ikke så vigtigt som du tror

Et af de første emner der trænger sig på, når man snakker om at fastholde sine medarbejdere, er løn. Konkurrencedygtig løn og udsigten til lønforhøjelse kan selvsagt være en faktor. Undersøgelser viser dog, at lønnen ikke nødvendigvis spiller lige så markant en rolle, som de fleste går og tror. En undersøgelse fra 2015, foretaget af det amerikanske firma Glassdoor, peger på, at lønnen kun i mindre grad påvirker en medarbejders lyst til at blive i sin stilling. Nærmere bestemt konkluderer undersøgelsen, at en lønstigning på 10% kun øger chancerne for at en medarbejder bliver med 1,5%.

Karrieremuligheder – hvad bringer fremtiden for dine medarbejdere? Sørg for at gøre ansættelsen til et attraktivt bytteforhold

En af de vigtigste faktorer der spiller ind, når en medarbejder overvejer at skifte job, er medarbejderens fremtidige karrieremuligheder. Stilstand i stillingen er et af de afgørende motiver bag et jobskifte. Derfor er det vigtigt, at du som leder formår at skabe udsigter til både faglige og personlige udviklingsmuligheder for dine medarbejdere. Forfremmelse eller flytning til andre stillinger internt i virksomheden er en stor motivationsfaktor for mange medarbejdere.

Personlige medarbejder- eller udviklingssamtaler kan være en god måde at få klarlagt fremtiden og forventningsafstemt medarbejder og leder imellem. Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver har et indgående kendskab til dine medarbejderes personlige profiler, da dette vil gøre det lettere at planlægge og samarbejde mod de samme mål. Tager du stilling til en medarbejders personlige behov og kompetencer, vil denne opbygge en større loyalitet til din virksomhed og derfor samtidig få et større incitament til at blive hos dig.

Kultur, værdier og identitet – tænk over hvem I er

Hvad er kerneværdierne i din virksomhed? Din virksomheds kultur og værdier spiller også ind, når det handler om at holde fast på medarbejderne. Hvis en medarbejder kan identificere sig med de værdier som din virksomhed har, dette kunne for eksempel være at gøre virksomheden så miljøvenlig som muligt, er der større chance for han eller hun vil blive, da medarbejderen her får yderligere personlige årsager til at blive.

Den interne kultur på arbejdspladsen har også meget at sige for dine medarbejdere. Arbejdspladser uden mobning og højt sygefravær giver et bedre arbejdsmiljø. Ligeså har sociale arrangementer og events en stor indflydelse på dine medarbejdere og kan være yderligere en afgørende faktor for, om dine medarbejdere har lyst til at blive i din virksomhed.

Hvad gør du for at styrke sammenholdet og de sociale bånd mellem dine medarbejdere? Det kan være en god ide at arrangere en række aktiviteter udenfor arbejdstiden – det kunne for eksempel være bowlingaftener, restaurantbesøg, vinsmagning eller lignende.

Hvis du er interesseret i at vide mere om employer branding, kan du læse mere her.

Anerkendelse – et skulderklap betyder meget

Det er vigtigt, at dine medarbejdere føler sig værdsatte. Når en medarbejder opnår noget stort eller når I, i en afdeling, opnår et fælles mål, kan det være en god ide at markere det. Det kan både være i form af tak og anerkendelse, eller i form af bonusser eller frynsegoder, afhængigt af situationen.

Hvad gør du for at fastholde dine medarbejdere?

Stil dig selv spørgsmålet og tænkt over, hvad du gør for at sikre dig, at dine medarbejdere bliver i din virksomhed. Hvis du har brug for en snak om dine medarbejdere eller brug for en række gode råd, så ring til os eller kontakt os via vores kontaktformular.

03. juli 2019